Onze regels

Deze regels zijn van toepassing op het gebruik van ons forum (https://forum.dtvwp.nl).

Je recht om het forum te gebruiken

Met inachtneming van deze voorwaarden geven we je toestemming om het forum te gebruiken. Iedereen moet akkoord gaan met deze voorwaarden om het forum te kunnen gebruiken.

Voorwaarden voor gebruik van het forum

Je toestemming om het forum te gebruiken is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je moet minimaal dertien jaar oud zijn.

 2. Je moet akkoord gaan met alle regels op deze pagina.

Acceptabel gebruik

 1. Je mag de wet niet overtreden via het forum.

 2. Je mag de account van iemand anders op het forum niet gebruiken of proberen te gebruiken zonder diens specifieke toestemming.

 3. Je mag geen gebruikersnamen of andere unieke identificatiegegevens op het forum kopen, verkopen of anderszins verhandelen.

 4. Je mag geen advertenties, kettingbrieven of andere verzoeken via het forum verzenden, of het forum gebruiken om adressen of andere persoonlijke gegevens te verzamelen voor commerciële mailinglijsten of databases.

 5. Je mag de toegang tot het forum niet automatiseren of het forum monitoren, zoals met een webcrawler, browserplug-in of add-on, of een ander computerprogramma dat geen webbrowser is. U kunt het forum crawlen om het te indexeren voor een openbaar beschikbare zoekmachine, als u die heeft.

 6. Je mag het forum niet gebruiken om e-mail te verzenden naar distributielijsten, nieuwsgroepen of e-mailaliassen van groepen.

 7. Je mag geen hyperlinks maken naar afbeeldingen of andere niet-hypertekstinhoud op het forum op andere webpagina’s.

 8. Je mag geen markeringen verwijderen die eigendomseigendom aantonen van materiaal dat je downloadt van het forum.

 9. Je mag geen enkel deel van het forum op andere websites tonen met <iframe>.

 10. Je mag geen enkele beveiligings- of toegangsbeperking van het forum uitschakelen, vermijden of omzeilen.

 11. Je mag de infrastructuur van het forum niet belasten met een onredelijk aantal verzoeken, of verzoeken die bedoeld zijn om een onredelijke belasting op te leggen aan de informatiesystemen die ten grondslag liggen aan het forum.

 12. Je mag je niet voordoen als anderen via het forum.

 13. Je mag niemand aanmoedigen of helpen die deze voorwaarden schendt.

Inhoudsnormen

 1. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen die illegaal, aanstootgevend of anderszins schadelijk voor anderen is. Dit omvat inhoud die intimiderend, ongepast, beledigend of haatdragend gedrag is.

 2. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen die in strijd is met de wet, inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, iemands privacy schendt of overeenkomsten schendt die u met anderen heeft.

 3. Je mag geen inhoud op het forum plaatsen die schadelijke computercode bevat, zoals computervirussen of spyware.

 4. Je mag geen inhoud op het forum indienen als louter tijdelijke aanduiding, met een bepaald adres, gebruikersnaam of andere unieke identificatie.

 5. Je mag het forum niet gebruiken om informatie openbaar te maken waarvoor je niet het recht hebt om deze openbaar te maken, zoals de vertrouwelijke of persoonlijke informatie van anderen.

Handhaving

We kunnen schendingen van deze voorwaarden in de ruimste juridische mate onderzoeken en vervolgen. Het management team kan wetshandhavingsinstanties op de hoogte stellen en samenwerken bij het vervolgen van overtredingen van de wet en deze voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om de inhoud op het forum om welke reden dan ook te wijzigen, redigeren en verwijderen. Als je denkt dat iemand inhoud op het forum heeft geplaatst die in strijd is met deze voorwaarden, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Je account

Om sommige functies van het forum te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken en hierop inloggen.

Om een account aan te maken, moet je enkele gegevens over jezelf verstrekken. Als je een account aanmaakt, ga je ermee akkoord om minimaal een geldig e-mailadres op te geven en dat adres actueel te houden. Je kan je account op elk moment sluiten door een e-mail te sturen naar forum@dtvwp.nl.

Je stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle acties die worden ondernomen met behulp van je account, ongeacht of deze door jou zijn geautoriseerd of niet, totdat je je account sluit of het management op de hoogte stelt dat je account is gehackt. Je stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als je vermoedt dat je account is gecompromitteerd. Je gaat ermee akkoord een veilig wachtwoord voor je account te gebruiken en dit geheim te houden.

We kunnen je account op het forum beperken, opschorten of sluiten op basis van ons beleid voor het afhandelen van verwijderingsverzoeken in verband met auteursrechten, of als het bedrijf redelijkerwijs van mening is dat je een regel in deze voorwaarden heeft overtreden.

Disclaimer

Je accepteert alle risico’s van het gebruik van het forum en de inhoud op het forum. Voor zover de wet dit toestaat, bieden het bedrijf en zijn leveranciers het forum aan zoals het is, zonder enige garantie.

Het forum kan hyperlinks bevatten naar forums en diensten van anderen en deze integreren. Het bedrijf geeft geen enkele garantie over diensten die door anderen worden aangeboden, of over de inhoud die zij mogelijk leveren. Op het gebruik van services die door anderen worden beheerd, zijn mogelijk andere voorwaarden van toepassing tussen u en de service die wordt uitgevoerd.

Limieten op aansprakelijkheid

Noch wij, noch zijn leveranciers zijn jegens jou aansprakelijk voor schade door contractbreuk die hun personeel redelijkerwijs niet had kunnen voorzien toen je akkoord ging met deze voorwaarden.

Feedback

We verwelkomen alle feedback en suggesties voor het forum. Dat mag in het feedbackforum.

Beëindiging

Je kan en wij kunnen de in deze voorwaarden beschreven overeenkomst op elk moment beëindigen. Wanneer onze overeenkomst eindigt, eindigt ook je toestemming om het forum te gebruiken.

Geschillen

Als je problemen ervaart en je wilt het management spreken, stuur ons dan een email via forum@dtvwp.nl.

Wijzigingen

We hebben deze regels voor het laatst aangepast op 8 november 2023.

Zodra je bericht ontvangt over een update van deze voorwaarden, moet je akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden om het forum te kunnen blijven gebruiken.

Veel plezier!